Wednesday, November 28, 2007

Jana Šilerová

Jana Šilerová
Bishop of Czechoslovak Hussite Church
(Církev československá husitská)

Thursday, November 15, 2007

Minerva Carcano

Minerva Carcano
Bishop, Phoenix Episcopal Area, United Methodist Church