Wednesday, November 28, 2007

Jana Šilerová

Jana Šilerová
Bishop of Czechoslovak Hussite Church
(Církev československá husitská)

No comments: